Janne Jackpot och Solvallafinaler

janne jackpot

Springer Om eller Friction? Hmm… kan vara möjligt att jag väljer fel men väljer jag fel så har jag i allafall gjort ett val även om jag väljer fel och inte får rätt pga att jag har haft fel.

1 1, 5, 10, 11
2 2, 6, 11
3 2
4 2, 4, 6, 11
5 1
6 2, 6, 8, 11
7 11