Reducerade system

Reducerade system

Vad är reducerade system och varför bör man använda det?

KAPITEL 1 – Reducerade System

Mitt namn är Johan Kubin och jag ligger bakom programmet Hjälp på traven!
 http://hpt.kubin.se
. I den här artikeln tänkte jag gå igenom grunderna vad gäller reducering av ATGs streckspel, och hur man skapar några enkla system i Hjälp på traven.

Låt mig börja med att säga att reducerade system inte är något magiskt som automatiskt kommer att göra dig till vinnare. Rent matematiskt har du aldrig större chans att vinna än det antal rader du lämnar in. Att använda ett datorprogram för att bygga reducerade system är dock ett väldigt kraftfullt verktyg för att enkelt plocka ut de rader du tror på och skippa resten. Som jag ser det finns det två olika grundtyper av reducering som har ett antal varianter:

Gruppering av hästar med villkor satta för hur många vinnare som ska finnas i respektive grupp. Följande är några exempel:

 • ABCD-reducering (uppdelning i upp till fyra grupper, se utförligare beskrivning längre ner i texten)
 • Utgångar (godtyckligt antal grupper med valfritt antal hästar i varje, används ofta för att komplettera exempelvis ABCD-reducering)
 • Kusk/tränarreducering (kombinera valda hästar från en eller flera kuskar/tränare och sätt villkor på antal vinnare)

Reducering där man plockar ut enkelrader i ett intervall utifrån hur egenskaper hos hästarna summerar ihop över de olika loppen. Det kan låta krångligt, men det finns några bra exempel som förhoppningsvis klargör:

 • Ranksumma (Den troligtvis vanligaste varianten. Varje häst rankas utifrån exempelvis vinnarodds och/eller streckprocent och summan av dessa rankpoäng sätter man intervall för).
 • Radvärdereducering (man plockar bara ut de enkelrader vars beräknade utdelning kommer ligga i ett givet vinstintervall).
 • Spårsummareducering (intervall för summan av vinnande hästars startnummer)

Man kan naturligtvis tänka sig många fler varianter på ovanstående, men det här var några exempel som jag tycker är representativa. Skillnaden är att den första typen fokuserar på egenskaper hos hästen, och den andra typen på egenskaper hos enkelraden.

Det förmodligen mest kända och spridda sättet att göra detta är genom det jag ovan har benämnt som ABCD-reducering, där man rankar sina valda hästar i upp till fyra grupper, beroende på hur stora man anser deras chanser att vinna är. Följande är en ungefärlig uppställning hur man kan tänka kring rankning.

 • A-Häst – En eller möjligen två hästar per lopp som du anser ha allra störst chans att vinna.
 • B-Häst – 0-3 hästar per lopp som du tror har stor chans att utmana en A-häst om segern.
 • C-Häst – Överraskning som möjligen kan blanda sig i segerstriden.
 • D-Häst – Storskräll.

Ovanstående är givetvis inga absoluta sanningar, men enligt min erfarenhet funkar den uppdelningen ganska bra. Om man inte gör stora system (flera tusen rader på V75) så är det oftast vettigast att nöja sig med A-, B- och C-Hästar.

Grunden för att plocka ut önskade rader med ABCD-reducering är att man vill lägga mer pengar på hästar man tror på än de skrällar man valt att ha med. Jämför med ett vanligt matematiskt system där alla valda hästar kostar lika mycket att ta med, oavsett om det är en potentiell spik eller en storskräll.

Diskutera gärna den här artikeln eller andra saker som rör reducering i forumet.


KAPITEL 2

Exempel 1: Enkelt system med A-Hästar

I mitt första exempel kommer jag faktiskt bara använda mig av A-hästar för att visa en väldigt enkel variant av ABCD-reducering där man bara delar upp sina streck i A-Hästar och övriga hästar och sedan sätter en regel för reducering utifrån detta.

reducerade system travtips johan kubin

Bilden ovan visar ett system på V4 där jag valt fyra hästar i varje lopp och markerat min troliga vinnare i varje lopp som en A-Häst. Om man spelade ett rakt matematiskt system skulle detta bli 256 rader (4 x 4 x 4 x 4), men genom att kryssa för att jag vill använda ABCD-reducering och sätta ett villkor att minst en och max tre av mina troliga vinnare kommer avgå med segern får jag kvar 174 rader som uppfyller villkoret. Vad jag har gjort är alltså dels att specificera att jag inte är intresserad av den raka favoritraden där alla mina A-Hästar vinner, eftersom sannolikheten inte är jättestor och det skulle ändå ge väldigt dålig utdelning, och dels att jag vill ta bort alla rader där ingen av mina troliga vinnare avgår med segern, eftersom det är ganska osannolikt att alla fyra favoriter misslyckas. I det här fallet blir reduceringsgraden 32%, vilket inte är så mycket, men det ger ändå en besparing jämfört med ett matematiskt system där även rader du inte tror på kommer med.

Tittar vi sedan på översikten över kuponger kan man också förstå vad som har skett i bakgrunden. Programmet har här skapat 14 separata matematiska system som tillsammans summerar ihop till de 174 rader som uppfyllde mitt villkor. Tittar man närmare ser man att det är 4 kuponger med 1 A-Häst som vinnare, 6 kuponger med 2 A-Hästar som vinnare och 4 kuponger med 3 A-hästar som vinnare.

Diskutera gärna den här artikeln eller andra saker som rör reducering i forumet.

 


KAPITEL 3

Exempel 2: Större system med ABC-Hästar

reducerade system johan kubin travtips

I mitt andra exempel har jag använt mig av A-, B- och C-hästar för att bygga ett större system på V65. För enkelhetens skull har jag en spik i första loppet och i övriga lopp 1 A-Häst, 2 B-Hästar och 3 C-Hästar i varje. Genom att sätta villkor på att minst 2 av ens favoriter, 1-3 av ens andrahandsfavoriter och max två skrällar vinner uppnår man på det här systemet en reduceringsgrad på 85%. Detta är dock på gränsen för hur mycket jag tycker det är vettigt att reducera ett system. Spelar man mindre system tycker jag man ska nöja sig med kanske 75-80%. I det här läget kanske man tycker att det blir för dyrt, att villkoren är för snäva eller att man missar rader med hög utdelning. Jag tänkte att det kan vara intressant vad små, enkla ändringar gör för storleken på systemet:

 • Om systemet är för dyrt ska man i det här fallet akta sig noga för att snäva till villkoren, eftersom man riskerar att lura sig själv att man har större chans att vinna än man faktiskt har, eftersom man ju har så många hästar i grundsystemet som man reducerar utifrån. Att spika i ett lopp till och sänka kravet på antal A-Hästar till minst en vinnare skulle exempelvis minska storleken till 496 och reduceringsgraden till 62%. På samma sätt skulle borttag av en C-Häst per lopp, men med bibehållna villkor minska storleken till 690 och reduceringsgraden till 78%.
 • Om man tycker villkoren är för snäva är det bästa i det här fallet förmodligen att minska villkoret för A-Hästar till att minst en, inte två, måste vinna. Intuitivt kan det kännas som en liten ändring, men det reducerade systemet kommer bli mer än dubbelt så stort (2710 istället för 1150). Här riskerar man att hamna på punkt ett igen och då kanske det är bättre att plocka bort hästar.
 • Är man bara intresserad av rader med hög utdelning kan man exempelvisen sätta villkoren att det räcker med en A-Häst som vinnare, men att minst två B-Hästar och minst en C-Häst måste vinna. Återigen blir dock systemet nästan dubbelt så stort (1920 istället för 1150), och man kanske måste ta bort hästar.

Man märker ganska omgående när man prövar sig fram att den allra största påverkan på reduceringsgraden är antalet av ens favoriter som kommer att vinna. Kan man göra en korrekt bedömning/gissning på detta är mycket vunnet. Det som också ger stor påverkan är självklart att kunna få till rätt maxantal skrällar som en omgång kommer innehålla. Sätter man antalet A-Hästvinnare för lågt eller antal C-Hästvinnare för högt kommer radantalet snabbt stiga. Som med mycket annat kan nog lagom-principen vara tillämplig även här. Välj lagom många hästar och reducera lagom mycket så kan du faktiskt vinna ganska mycket.

Diskutera gärna den här artikeln eller andra saker som rör reducering i forumet.


KAPITEL 4

 
Inlämning

Man kan givetvis fylla i sina kuponger för hand och lämna in dem på sitt ombud (Exempel 1 skulle få plats på sex kuponger, men Exempel 2 skulle kräva 30 kuponger), men eftersom vi skriver 2010 så är det givetvis inlämning via Internet som gäller. Hjälp på traven! (och övriga program på marknaden förutsätter jag) skapar en fil med de skapade kupongerna som du enkelt kan ladda upp till ATG när du är inloggad. Det verkar dock inte vara något ATG vill skylta med alltför mycket, eftersom funktionaliteten ligger gömd längst till höger under SPEL & STARTLISTOR med den diskreta rubriken FIL.

Slutsatser

Reducering med hjälp av ett bra datorprogram är ett kraftfullt sätt att få kontroll över sina travsystem, men det kräver att man vet vad man gör. För, när man använde sig av färdiga mallar för att reducera till ett givet antal kuponger, visste man i alla fall att det var ett beprövat system, men å andra sidan var det inte särskilt flexibelt. Med bra IT-stöd finns det betydligt större möjligheter att skapa sitt system precis som man vill ha det, men det finns också en enorm potential att reducera bort sig fullständigt, och tro att man har betydligt större chans att vinna än man faktiskt har.

Jag har medvetet valt att inte säga något om utifrån vilka kriterier man ska ranka eller gruppera sina hästar. De flesta som läser detta har oändligt mycket större kunnande om travsport än jag har, och den här artikeln ska ses som ett första försök att lära dig som läser detta hur just du kan utnyttja dessa kunskaper. Jag tror inte att det är en slump att väldigt många av de allra största vinsterna på V75 är inlämnade via Internet. Varje gång någon har vunnit miljonbelopp på ett väldigt litet system kan man nästan vara säker på att det systemet är en liten del av ett stort reducerat system.

Diskutera gärna den här artikeln eller andra saker som rör reducering i forumet.


KAPITEL 5

Utgångar och mer om ABCD-reducering

Inledning

ABCD-reducering är, som ni numera vet, ett sätt att klassificera sina valda hästar i upp till fyra olika grupper utifrån vilken vinstchans man anser att de har, och därefter sätta villkor för hur många i respektive grupp som får avgå med segern. Att man använder ABCD är helt enkelt för att det är lätt att komma ihåg och lätt att klassificera utifrån, men du skulle lika gärna kunna sätta dina favoriter som C- eller D-Hästar eftersom allt bara beror på villkoren du sätter för varje grupp, men det skulle förmodligen bli rörigt.

Ovanstående leder mig in på det som kommit att kallas Utgångar och som är själva grunden för ABCD-reducering (och en rad andra varianter). En utgång är att gruppera ihop ett godtyckligt antal valfria hästar i en icke namngiven grupp utifrån någon princip och sedan sätta ett villkor för hur många segrare som får återfinnas i denna grupp. Här inser man att Utgång bara är en generell variant av ABCD-reducering. Använder man HPT kan man hitta ytterligare två specialvarianter av Utgångar som har speciellt stöd, nämligen kusk- och tränarreducering. Dessa båda varianter är helt enkelt att du grupperar ihop valda hästar för en eller eller flera kuskar/tränare och anger antal vinnare bland dessa.

Jag tänkte visa hur man skapar egna utgångar med hjälp av HPT (jag kan bara anta att tillvägagångssättet är liknande i andra program), och hur man enkelt kan skapa egna grupper utifrån olika önskemål.

När man ska skapa utgångar börjar man precis som vanligt genom att välja de hästar man vill ha, antingen genom att gå avdelning för avdelning eller i översiktsvyn. Därefter går man in på Utgångar-vyn och får då upp enbart de hästar man valt samlade i en enda lista oavsett avdelning. Här kan man sortera efter samma variabler som i avdelnings-vyn och kan då lättare jämföra hästar från olika avdelningar. Det kan således även fungera som ett bra hjälpmedel för att hitta sina ABCD-hästar.

Detaljerade instruktioner för hur man skapar en utgång finns i manualen till HPT, men kortfattat består det av följande steg; Välj Ny utgång – Markera hästarna som ska ingå i gruppen – Välj intervall för antal vinnare. Detta kan upprepas godtyckligt antal gånger, men min erfarenhet är att man ska vara försiktig med att skapa alltför många grupper, eftersom man riskerar att lura sig själv och reducera bort sina chanser att vinna.

Exempel 1 – Utgång för dina spikideer:
Den enklaste varianten är att peka ut några av de hästar du tror allra mest på och sedan ange ett minsta antal av dessa som måste vinna. Genom att sortera samtliga hästar efter streckantal kan man hitta de mest betrodda hästarna överst, och det är förmodligen bland dessa man väljer ut sina spikideer. I det här fallet har jag valt en spik i första avdelningen och har sedan satt en utgång som innebär att minst en av två utvalda hästar som jag också tror väldigt mycket på (4 – Julian och 5 – Magic Space) måste vinna. Genom denna enkla manöver försvinner hela 56,3% av raderna i ramsystemet som inte uppfyller utgången.

Exempel 2 – Utgång med begränsning av antalet skrällar:
Nästa steg kan vara att kompletter det första exemplet genom att begränsa antalet skrällar. Genom att sortera efter streckprocent stigande kan man då hitta de av ens valda hästar som spelarkollektivet tror minst på. Bland dessa kan man då sätta ett maxantal vinnare och därigenom reducera ytterligare.  I det här fallet har jag markerat den jag tror minst på i respektive avdelning och satt en utgång som einnebär att högst en av dessa fem får vinna. I och med denna kompletterande utgång har man reducerat bort totalt 68,4% av raderna i ramsystemet.

Exempel 3 – Hitta och sätt utgång för så kallade effekthästar:
Ett uttryck som dyker upp ibland är att man ska reducera utifrån ”effekthästar”, vilket vad jag förstått bara är en benämning på hästar som man anser vara understreckade, d v s har större vinstchans än vad streckprocenten antyder (stallskrik är ju också ett uttryck som känns rätt placerat här). I HPT kan man enkelt hitta de hästar som har en låg streckprocent i förhållande till vinnaroddset genom att sortera stigande på det som kallas streckbarhet. Man kan då definiera en grupp som man skulle kunna se som effekthästar. Här har jag utgått från en ABCD-reducering med ganska generöst satta villkor, som i sig ger en reduceringsgrad på 49,8%. Därefter har jag kompletterat med en utgång där jag tagit de 7 hästar (förutom spiken) som har högst streckbarhet (vinnarodds i förhållande till streckprocenten), och får då en reducerings på 75,2% istället.

Exempel 4 – Utgång för att skapa ”ABCDE-reducering”:
Om man tycker att de fyra grupper man kan använda i ABCD-reducering inte räcker till kan man använda utgångar för att skapa ytterliga en eller flera grupper som man skulle kunna se som E- eller F-hästar. Normalt sett anser jag att man riskerar att reducera bort sig om man använder alltför många grupper och om man inte spelar väldigt stora system brukar tre grupper (ABC) vara det som funkar bäst. Skulle dock ATG införa streckspel med fler lopp som man fått tillstånd för (V97 skulle exempelvis kunna bli en realitet inom en snar framtid) skulle fler grupper kunna vara vettigt. I det här exemplet har jag rankat hästarna som ABCD som vanligt, men också valt ett antal utan sådan ranking. Denna grupp kan man då skapa en utgång för och har i praktiken fått ”E-hästar”. Som jag antydde ovan ser man att skillnaden blir väldigt liten med en sådan kompletterande utgång. Reduceringen går från 84,4% till 87,5%, så för de spelformer som finns idag torde fyra grupper (ABCD) räcka i de allra flesta fall.

Slutsats
De första två exemplen ovan skulle minst lika enkelt kunnat åstadkommas med ABCD-reducering, och det blir här snarare ett val av vilken vy man föredrar att använda, välja och ranka hästar lopp för lopp, eller välja hästar först och sedan ranka dem i en gemensam vy.

Man kan givetvis tänka sig att använda utgångar för att sortera och gruppera på en mängd olika sätt förutom de jag exemplifierat med ovan. Det blir ju t ex enkelt att gruppera ihop bakspårshästar eller hemmahästar. Att skapa utgångar på det här sättet är väldigt kraftfullt, men det tål att upprepas att man ska göra det med måtta och inte reducera för mycket, eftersom man då bara lurar sig själv att tro att man har större chans att vinna än man egentligen har. Min erfarenhet säger att runt 75-80% reducering är en vettig kompromiss.

Lycka till med spelandet!

Diskutera gärna den här artikeln eller andra saker som rör reducering i forumet.