V75 System till Färjestad Långfredagen 2017

v75 system

1: 1, 4, 10, 11 (7, 6)
2: 5, 7, 11 (4, 6)
3: 3, 8 (5, 2)
4: 7 Ioana Hanover (9, 10)
5: 2, 3, 7, 12 (6, 13)
6: 12 Candor Hall (9, 11)
7: 1, 4, 8 (9, 2)