V75 System till Kalmar 25 juni 2017

v75 system

1: 5 Indoor Voices (4, 9)
2: 1, 2, 12 (4, 8)
3: 6 Nobel Amok (15, 2)
4: 1, 2, 3, 4, 5, 11 (9, 8)
5: 1, 4, 5, 7, 8, 11 (2, 9)
6: 2 Canari Match (3, 5)
7: 2, 4, 5, 7, 12 (3, 8)