Toppnamn avgår på grund av Propulsion-härvan

96

Toppnamn avgår på grund av Propulsion-härvan

Både ordförande och vice ordförande i Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd avgår.
Anledningen är att de ogillar travförbundets hantering av ärendet Propulsion.

På torsdagen meddelade STAD:s ordförande Sari Olausson och vice ordförande Anette Fassl att de ställer sina platser till förfogande. I ett öppet brev till Svensk Travsports styrelse förklarar de varför. Deras uppfattning är att ST genom sin vd ska ha gjort ”ett försök till otillbörlig påverkan av nämndens ledamöter”. De uttrycker också skepsis till att Högsta domstolen, som har godkänt travsportens system med egna ”domstolar”, skulle anse att grundläggande rättssäkerhetskrav uppnås. ST:s vd Maria Croon skriver i ett sms till facktidningen Travronden att ST kommer med ett svar under fredagen.

Öppet brev till ST:s styrelse:

Sari Olausson, ordförande i STAD och Anette Fassl, vice ordförande i STAD har denna dag beslutat att ställa våra platser till förfogande.

Vecka 20 var det tänkt att förhandlingar skulle påbörjas i STAD angående det största ärendet i svensk travhistoria – nämligen ärendet rörande Propulsion.

ST:s VD har vid två tillfällen den senaste tiden kontaktat STAD. Vid det första tillfället ville VD ha ett möte med oss två jurister utan att motparten och dennes ombud skulle närvara. Vi informerade om att det är helt uteslutet med ett möte under pågående process. Det strider mot allt vad objektivitet och opartiskhet kräver.

Det är mot bakgrund härav häpnadsväckande att bifogade mejl skickas till STAD:s ledamöter kort tid därefter. Vi kan inte se det som något annat än ett försök till otillbörlig påverkan av nämndens ledamöter som för tankarna till ministerstyre. Det kan jämföras med att en domare i allmän domstol skulle sitta i ett möte med ena parten utan att den andra parten är informerad.

Europakonventionen, som Sverige är bunden av, stadgar i artikel 6 rätten till fair trial. I Propulsion- ärendet har motpartens ombud och STAD uppmanat ST – vi har inte ålagt ST något eftersom vi inte har den befogenheten – att överlämna material som efterfrågats av motparten.

Vi hade också en förberedande förhandling där ST, Jesper Arvenberg och undertecknade deltog. ST har tillstått att material har gallrats, det vill säga förstörts. Än mer anmärkningsvärt är det att, som vi har uppfattat saken, material har gallrats efter den förberedande förhandlingen. Detta strider helt mot rätten till partsinsyn att ST ensidigt förfogar över vad som är väsentligt eller inte. Oberoende av om ST skulle anse att något av materialet är nonsens så kan inte ena parten avgöra detta.

Om vi i våra civila arbeten skulle radera saker som vi har kännedom om skulle det ses som ytterst allvarligt. OM ST anser att GDPR lägger hinder i vägen för en ”fair trial” så borde man ha tagit höjd för detta långt tidigare. Frågan har överhuvudtaget inte uppmärksammats förrän i detta ärende.

Vi har också vid ett flertal tillfällen påpekat att STAD:s ställning borde regleras i stadgarna. Just nu utses vi av ST som också kan sparka oss om vi anses obekväma. ST bestämmer således hur regelverket, det vill säga lagstiftningen ska se ut och vilka som ska sitta i STAD. Så fungerar det inte i en rättsstat!

STAD är fristående och oberoende från ST och inte ST:s förlängda arm.

Högsta domstolen har i NJA 2001 s. 511, godkänt travsportens system med egna ”domstolar” så länge de uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav och garanterar en rättvis rättegång. Vi är tveksamma till om Högsta domstolen skulle anse att detta uppnås vid en genomlysning i dag. Detta skulle i sin tur medföra att ärenden skulle vara tvungna att drivas i allmän domstol med den tidsutdräkt som detta skulle medföra.

Vi brinner för travsporten och har tillsammans över 40 års samlad erfarenhet av STAD och dess föregångare. Vi värnar också om de aktivas rättssäkerhet och dessutom om vår egen yrkesheder, varför vi under rådande omständigheter inte ser någon möjlighet att kvarstanna som ledamöter i STAD.

Stockholm den 15 april 2021
Sari Olausson och Anette Fassl

Källa: sulkysport.se

SPELA V75 & V86 MED OSS!
250.000 i nettovinst för TIPSAREN 2020!
Inbjudan till andelslaget hittar du HÄR:
https://www.atg.se/cigarrmagasinet

Kommentera artikeln

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.