V75 & DD Tips + unik statistik inför V75 ÖREBRO

167

v75 system

V75 avd 1-3 i samarbete med SPELGUIDEN AB

V75-1: 3 CONRADS PALLE kan öppna rappt med voltstart och Mack- an laddar mot täten när tätpositionen ofta resulterar i seger på Öre- broovalen. MEN loppet är svårare än svårt och vi tar inga fångar i in- ledningen utan plockar fram målarpenseln för att strecka samtliga…
RANKING: A: 3-1-7 B: 2-4-5-9-6-8 C: 10-11-12

V75-2: 5 MADE FOR METALIMO liknade en rund miljon vid segern i en snabb 08 avslutning sista 400m och Adrian låter uppåt. Bricka fem är perfekt för Dante som kan vinna från ledningen eller lugn dödens! RANKING: A: 5 B: 4-8-1-3-11 C: 2-9-10-6-7-12

V75-3: 2 CHAPUY vann ett skräplopp i Karlstad med flera tillägg men såg fin ut och från ledningen kan det hålla hela vägen. Vi väljer dock att syna i årets clou vad gäller högsta klassen och nästan alla kan vinna med rätt resa. 5 DARK ROADSTER är vass på rulle…
RANKING: A: 2-5-4-12 B: 10-7-3-11-8 C: 6-9-1

Tipset ovan från SPELGUIDEN / TIPSAREN.COM
SPELGUIDEN AB har levererat tips och väggtidningar till ombud och privatpersoner i över 30 år!

Prova TIPSAREN FYRA VECKOR HELT GRATIS!

För privatpersoner: https://tipsaren.com/

För butiker/spelombud: https://tipsaren.com/butiker

 

Dagens GlimmaDubbel 24/2

Det naturliga vore väl att spela en rak DD med Danao och Jalapeno men jag tror det kan hända något på denna DD.
I första rankar jag då Danao Degli Dei högst. Han går upp i klass men han är något utöver det vanliga så är han på rätt humör rundar han alla. LA Boko står väl inne i klassen och bör få en bra resa härifrån. Blir att räkna med. Global Classified är snabb ut och kan spetsa här. Då är han med på linjen. Vidare plockar jag med Hipster AM som speedar ner de flesta på upploppet med rätt resa. Slutligen kommer Run N’Cola med som har kapacitet att ta hem detta. Erik upp.
I andra DD blir det till att hitta på något annat för med favoriten blir det inget värde. Doctor Gio med Adrian dyker åter upp i autostart så vi glömmer senaste volten. Blir spännande här och bör kunna leda detta runtom.

DD1: 12 Danao Degli Dei, 4 LA Boko, 6 Global Classified, 8 Hipster AM, 5 Run N’Cola
DD2: 6 Doctor Gio

Häng med mig på helgens spel!
V75 Örebro JACKPOT!
https://www.atg.se/torsvikstobak/spel/221973_V75_2024-02-24_32_5
GS75 Romme
https://www.atg.se/torsvikstobak/spel/221988_GS75_2024-02-25_23_4

 

UNIK STATISTIK INFÖR V75 ÖREBRO!

Kanal75 / Alltomtrav

Unika distanser och ett upplopp som är längre än vad som påståtts. Korta rakor och vida svängar, eller tvärtom? Här följer en granskning av förutsättningarna och missuppfattningarna kring Örebrotravet inför lördagens jackpot på V75®.

Lördagens värd för V75® är unik i landet i det att man kör medeldistansloppen över distansen 2 100 meter istället för 2 140 meter.
Förändringen skedde 2008 och anledningen var att man ansåg att hästar med startspår långt in inte hann upp få upp farten ordentligt.
Startspåren närmast sargen brukar annars vara de mest populära när tränarna själva
får välja i årgångsfinaler och även konceptet med spårtrappor bygger på att dessa är de mest fördelaktiga utgångslägen som finns.
Huruvida Örebro gjorde rätt som valde att ge dessa en extra fördel genom att förlänga anloppen med 40 meter kan förstås diskuteras, men det har i alla fall gett en bana i landet där förutsättningarna påminner om Norge där startlinjen ofta ligger 100 meter före målstolpen.
På vilket sätt har det påverkat startspårens betydelse?
Travfakta har fört spårstatistik sedan 2010 och tittar man på de totala resultaten får man en bild av att invändiga startspår är aningen bättre på Örebrotravet jämfört med landet som helhet.

Men ska man se till det som gäller nu måste man också väga in att banan under 2017 bytte startbil, något som kan förändra förutsättningarna radikalt vilket bland annat var fallet när Bergsåker plötsligt blev banan med landets bästa innerspår.

För att se vad förändringen betytt för Örebro jämför vi på resultaten före och efter 2017.

Spårstatistik 2 100 meter autostart Örebrotravet (borträknat spårtrappor, kallblodslopp och monté)
Segerprocent 2010-2016 (ROI) – segerprocent 2018-2024 (ROI)
Spår 1: 11 (81) – 10 (48)
Spår 2: 11 (69) – 10 (70)
Spår 3: 12 (48) – 11 (75)
Spår 4: 15 (97) – 15 (95)
Spår 5: 10 (60) – 14 (81)
Spår 6: 10 (86) – 9 (84)
Spår 7: 8 (53) – 10 (49)
Spår 8: 5 (27) – 6 (41)
Spår 9: 8 (85) – 7 (62)
Spår 10: 5 (63) – 7 (73)
Spår 11: 6 (52) – 8 (92)
Spår 12: 6 (80) – 3 (21)

Underlaget innefattar 838 lopp fram till 2016 och 596 sedan 2018. Här ser vi att invändiga startspår var väldigt gynnsamma med den förra startbilen där spår 1-4 alla hade högre segerandel än spår 5 – som annars är det utgångsläge som visar högst segerfrekvens i landet som helhet. Det förändrades med den nya bilen där spår 5 nu utmanar spår 4 om att fostra flest vinnare, ett pris som betalas av de tre innersta spåren.
Gällande ROI (Return On Investment) som visar återbetalningen i procent för en fast insats på samtliga hästar som startat från aktuellt utgångsläge så har 4 varit det mest spelvärda startspåret med båda bilarna.

Vi jämför resultaten med den nya startbilen med landet som helhet för att få en bild av vilka startspår som utmärker sig på Örebro nuförtiden.

Spårstatistik medeldistans autostart (borträknat spårtrappor, kallblodslopp och monté) sedan 2018
Segerprocent Örebro (ROI) – segerprocent hela landet (ROI)
Spår 1: 10 (48) – 9 (68)
Spår 2: 10 (70) – 11 (67)
Spår 3: 11 (75) – 11 (68)
Spår 4: 15 (95) – 13 (75)
Spår 5: 14 (81) – 14 (88)
Spår 6: 9 (84) – 10 (75)
Spår 7: 10 (49) – 9 (70)
Spår 8: 6 (41) – 8 (70)
Spår 9: 7 (62) – 6 (55)
Spår 10: 7 (73) – 7 (62)
Spår 11: 8 (92) – 7 (73)
Spår 12: 3 (21) – 5 (56)

De starka resultaten från spår 4 på Örebro kan inte matchas av övriga banor, både gällande segerprocent och ROI. I övrigt är resultaten likartade trots det förlängda anloppet. En intressant detalj är emellertid att de mest avskydda startspåren 8 och 12 verkligen ser ut att vara extra svåra på lördagens bana och ligger i botten i båda kategorierna.

Eftersom Örebro är den enda banan i landet där anloppet är olika långt beroende på distans finns all anledning att även titta på resultaten även över kort distans som på lördagens bana innebär den engelska milen 1 609 meter.
Vi börjar med att jämföra den gamla startbilen med den nya.

Spårstatistik 1 609 meter autostart Örebrotravet (borträknat spårtrappor, kallblodslopp och monté)
Segerprocent 2010-2016 (ROI) – segerprocent 2018-2024 (ROI)
Spår 1: 12 (62) – 10 (48)
Spår 2: 14 (84) – 11 (73)
Spår 3: 12 (60) – 12 (50)
Spår 4: 14 (81) – 12 (43)
Spår 5: 9 (60) – 18 (123)
Spår 6: 11 (103) – 9 (43)
Spår 7: 9 (107) – 7 (71)
Spår 8: 8 (92) – 3 (38)
Spår 9: 6 (37) – 8 (72)
Spår 10: 4 (49) – 6 (72)
Spår 11: 5 (69) – 6 (31)
Spår 12: 4 (38) – 2 (19)

Samma tendens här, men ännu tydligare. Spår 1-4 var klart bäst med den tidigare startbilen, nu är det spår 5 som dominerar i stor stil. Det ska emellertid tilläggas att underlaget är väldigt litet för resultaten sedan 2018 (181 lopp) och mer tillförlitligt för det första intervallet (414 lopp).

Vi jämför resultaten med nya startbilen med hela landet under samma tidsperiod.

Spårstatistik kort distans autostart (borträknat spårtrappor, kallblodslopp och monté) sedan 2018
Segerprocent Örebro (ROI) – segerprocent hela landet (ROI)
Spår 1: 10 (48) – 10 (59)
Spår 2: 11 (73) – 12 (68)
Spår 3: 12 (50) – 11 (71)
Spår 4: 12 (43) – 15 (84)
Spår 5: 18 (123) – 15 (98)
Spår 6: 9 (43) – 10 (74)
Spår 7: 7 (71) – 8 (66)
Spår 8: 3 (38) – 6 (70)
Spår 9: 8 (72) – 6 (54)
Spår 10: 6 (72) – 6 (60)
Spår 11: 6 (31) – 6 (79)
Spår 12: 2 (19) – 4 (55)

Som påpekats ovan är resultaten på Örebrotravet inte tillförlitliga med bara 181 lopp som underlag och kommer sannolikt att jämnas ut med tiden, men tendensen är även här att spår 8 och 12 betydligt sämre på Örebro. Ur det här perspektivet har betrodde 12 Danao Degli Dei bara hälften så stor vinstchans på lördag som han hade haft om loppet körts på en annan bana.

Lika långa rakor som på Axevalla
Det är lätt att dra slutsatsen att spår 8 och 12 blir sämre än brukligt på Örebro eftersom banan sägs vara extra gynnsam för hästar som går i ledningen. Detta härleds i sin tur till det korta upploppet. Ett upplopp som haft stämpeln som ”landets kortaste” bland tusenmetersbanorna. Detta är emellertid inte sant. Förutom att upploppen på Visby och Hagmyren alltid varit betydligt kortare så har nya mätningar visat att upploppet på Örebro enligt Svensk Travsport är 178 meter istället för tidigare redovisade 175.
Det innebär att Örebrotravets upplopp är tre meter längre än det på Skellefteå och en meter längre än Färjestads och Mantorps.
Ett annat påstående som hörs emellanåt är att Örebrotravet skulle vara en bana med korta rakor och långa svängar, men det är en missuppfattning som sannolikt hänger ihop med att mållinjen är placerad så långt innan svängen.
Tittar på de officiella måtten hos Svensk Travsport så tillhör Örebro de mest långsmala banorna i landet med en diameter (avståndet tvärs över banan mellan långsidorna) på 160 meter, att jämföra med rundare bankroppar som Eskilstuna, Gävle och Färjestad där diametern är 182 meter.
Den bana i Sverige som är mest lik Örebro till utformningen är Axevalla, som istället placerat mållinjen nära svängen och därför har landets längsta upplopp.

Men hur var det med spetshästarna och vilka positioner som är bäst i loppen på Örebro?
Travfakta har data kring detta sedan 2020 och positionerna mäts varvet från mål.
För att få en rättvis jämförelse har vi valt ut autostartslopp med samma undantag som i spårstatistiken.

Vinnande positioner autostartslopp (borträknat spårtrappor, kallblodslopp och monté) sedan 2020.
Örebro – hela landet

Spets: 46 (45)
Dödens: 16 (16)
Rygg ledaren: 6 (8)
Andra ytter: 8 (9)
Tredje inner: 3 (3)
Tredje ytter: 9 (7)
Övriga: 12 (12)

Vinnare med invändig löpning: 58 (59)

Autoloppen på Örebrotravet skiljer sig väldigt lite från rikssnittet. Ledningen är aningen mer gynnsam, men jämfört med landets spetsbana nummer ett Jägersro som har 50 procent vinnare från tät i denna typ av lopp ligger man i lä.
Det mest noterbara är att det verkar knepigare att få luckan och hinna till seger från ledarryggen samt att tredje ytter varit ett bättre slagläge än brukligt. Går man ner på tiondelar syns annars att det verkligen är något svårare att hinna fram från köplats då resultaten i tabellen ovan rundats av från 11,5 respektive 12,3.

Vi avslutar med att lyfta ut lite statistik kring några av lördagens deltagare:

V75-1
1 Global Depedable har aldrig haft innerspår i voltstart och resultaten 3 st: 1-2-0 i spets. Magnus A Djuse har 25 i segerprocent och ROI 104 från spår 1 på startvolten där han tagit sig till ledningen och kört där i 34 procent av loppen.
5 Joint Chief har spetsat i samtliga sina fyra starter med voltstart, två gånger från spår 1 samt från spår 3 och 6. Han har vunnit tre av fyra starter i ledningen, förlusten kom över tre varv.
6 B.W.T.Fighter har tagit karriärens tre segrar från ledningen. Mika Forss främsta egenskap som kusk är emellertid inte att pricka från springspår och han rankades sist av 25 toppkuskar i en undersökning
i fjol. Från just spår 6 på startvolten har Forss 13 i segerprocent med 54 i ROI där han tagit sig till ledningen och kört där i 22 procent av sina starter sedan 2015.
8 Oryx Håleryd har tagit fem av karriärens åtta segrar när det som nu gått max tio dagar mellan starterna. Totalt har hästen 17 st: 5-1-2 och ROI 180 med täta starter. De tre senaste segrarna har emellertid varit i monté och hästen har inte vunnit för sulky sedan i juni.

V75-2
1 I Love Faux Depart spetsade och släppte i sin enda start från innerspår på Eskilstuna för fyra starter sedan. Hästen har tagit karriärens samtliga segrar från spets.
3 Vicky Montoya tävlade med jänkarvagn för första gången för tre starter sedan och åkte på sin första förlust med den vagnen senast.
6 Elva Rapid har två tredjepris som bäst i elva starter med jänkarvagn.
7 Navy Zon har vunnit 6 av 20 starter hemma på Örebro, att jämföra med 0 av 36 på andra banor.
8 Ackuratess har resultaten 7 st: 5-0-1 i ledningen och är segerlös i övriga positioner.

V75-3
2 Chapuy har spetsar i fyra av fem starter från spår 2. Segern senast var hästens första bakifrån sedan 2019, övriga 19 segrar är tagna från spets.
4 Dwayne Zet har resultaten 11 st: 9-0-0 från ledningen i Sverige. Han har spetsat i två av sju starter från spår 4.
5 Dark Roadster har spetsat i tio av elva starter från spår 5 bakom bilen och har resultaten 22 st: 11-4-3 när han körts i ledningen.
10 Rome Pays Off har tagit sina tre segrar på svensk mark från ledningen.
12 Beartime avslutade 1.05,9 sista 200 på Axevalla näst senast enligt ATG Xlabs, vilket var snabbast under hela tävlingsdagen. Hästen är fortfarande segerlös i 23 starter med jänkarvagn.

V75-4
1 Maserati Hall har aldrig haft innerspår i volten. Han har gått i spets vid två tillfällen och vann i senaste försöket för fyra starter sedan. Hästen ska köras av Carl Johan Jepson för första gången. Jepson som har 19 i segerprocent och ROI 116 från spår 1 med framspår, där han tagit sig till spets och kört där i 36,9 procent av sina lopp sedan 2015.
6 Mama’s Happy Boy har aldrig haft spår 6 i voltstart och aldrig gått i ledningen. Kim Eriksson har 17 i segerprocent och ROI 107 från spår 6 i voltstart, där han tagit sig till spets och kört där i 30,5 procent av sina lopp sedan 2015.
8 Reckless Tile har resultaten 5 st: 1-2-2 när det som nu gått max tio dagar mellan starterna.
9 Pay Me har aldrig tävlat med så tätt intervall som nu.

V75-5
2 Hoohoo Haahaa har resultaten 4 st: 3-1-0 över lång distans.
3 Chocolicious tog spets enda gången han hade spår 3 bakom startbilen och är obesegrad från ledningen efter två försök.
6 Baron Tilly är obesegrad i tre starter i ledningen, men har inte varit med i spetskörningen i någon av sina tre starter bakom bilen.
7 Blackhawk Face är obesegrad i fem starter på vintern.
8 Excellent Cleaning har tagit karriärens två segrar från spets.
10 Lightzon är anmäld med jänkarvagn för första gången, starten i lördags var första gången hästen hade proffskusk i vagnen.
11 Staro Royal Mark startar med max en vecka mellan loppen för andra gången i karriären, i den förra spurtade han sylvasst från tredje ytter som tvåa bakom högkapable Bear High.

V75-6
4 L.A.Boko är obesegrad i fyra försök från ledningen, men har inte lyckats ta sig dit i någon av sina fyra starter från spår 4 bakom bilen. Hästen vann V75 från dödens med precis dessa förutsättningar på Bergsåker i november.
6 Global Classified har spetsat i alla sina fyra starter från spår 4-5 bakom bilen, men inte lyckats nå dit i två försök från spår 6. Han har resultaten 14 st: 7-6-1 på vintern.
8 Hipster Am har bara tävlat med skor runt om vid fem tillfällen i Sverige och varit trea som bäst. Hästen har resultaten 4 st: 3-0-1 på Örebro och har tagit 8 av sina 10 segrar i Sverige över aktuell distans.
10 Perpetuate har också bara tävlat med skor runt om vid fem tillfällen i Sverige och varit tvåa som bäst.

V75-7
2 Jalapeno K. är obesegrad i fem starter från ledningen. Han inledde trevande och var inte i närheten om att köra om spets från spår 2 på Örebro i karriärens femte start i maj, enda gången han haft startspår längre ner än 4. Han har körts av Erik Adielsson vid två tillfällen och spetsvunnit båda. Adielsson har 18 i segerprocent och ROI 63 från spår 2 bakom bilen, där han spetsat och körs där i 26,2 procent av loppen sedan 2015.
6 Doctor Gio är segerlös i sju starter över medeldistans i Sverige, men har segrat i sju av tio starter över distanser längre än 2 000 meter i Italien, där han bara vann ett lopp över sprinterdistans.
7 Wings Level har resultaten 6 st: 5-1-0 i ledningen.
8 Winterburn är obesegrad i tre starter på Örebro. Hästen tävlade med jänkarvagn för första gången i senaste starten.
10 Jello W. har vunnit 3 av 22 i vanlig vagn, att jämföra med 7 av 15 i amerikansk sulky.
12 Bold Request har resultaten 10 st: 4-3-1 när det som nu gått mer än 30 dagar mellan starterna och är obesegrad i två starter Örebro.

Föregående artikelInför V86 (dubbeljackpot): Upp till bevis för pappas pojke
Nästa artikelInför V75 (jackpot): Djuse i central roll

KOMMENTERA ARTIKELN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.