V75 Tips + Unik spårstatistik inför Bergsåker

173

v75 system

V75 avd 1-3 i samarbete med SPELGUIDEN AB

V75-1: 1 MELLBY KNEKT gjorde ett rejält magplask senast på V75 efter tre iögonfallande insatser i slutet av fjolåret och har laddat batteri- erna till denna start. Barfota, Jorma, Gate1 innebär spets hela vägen! RANKING: A: 1 B: 7-4-5-12 C: 2-9-11-10-6-3

V75-2: 2 SPIKE M.M. blir spelad runt 35% och det tar vi alla dagar i veckan när Waages 5-åring fick ett bra läge över 1640m vilket känns optimalt. Bra chans om Anders kommer till front men det är jämnt och tufft lopp där bl. a 4 KINGEN MEARAS utmanar oavsett löpning.
RANKING: A: 2-4 B: 9-1-3-7-5-10 C: 11-6-8-12

V75-3: 3 RIET HAZELAAR gör en otroligt intressant debut för Team Wäjersten och från trean blåser Daniel till ledningen för att hålla ett jämnt sugande tempo. 1 KINGSLAYER PELLINI avslutade rykande i Gävle men hoppade strax före linjen och Björn kan fixa revansch felfri! RANKING: A: 3-1 B: 10-4-5-6 C: 8-11-12-7-9-2

Tipset ovan från SPELGUIDEN / TIPSAREN.COM
SPELGUIDEN AB har levererat tips och väggtidningar till ombud och privatpersoner i över 30 år!

Prova TIPSAREN FYRA VECKOR HELT GRATIS!

För privatpersoner: https://tipsaren.com/

För butiker/spelombud: https://tipsaren.com/butiker

 

Dagens GlimmaDubbel 13/4

I första DD kan det vara så enkelt att Mellby Jinx leder runt om. Han är startsnabb och det låter positivt från stallet. Men det kan bli så att Castor the Star snuvar honom på spets. Tuff öppning senast där han inte kom till spets men han bör vara vassare denna gång. Kul spetsduell!
Andra DD känns betydligt mer öppet men jag får trots det hålla mig till två hästar. Mi Amore Bros gör årsdebut. Var bra förra säsongen och bör vara bra direkt. Vidare tar jag med Mercedes Hall som var överraskande positiv för mig senast. Siktar mot spets och bör vara ytterligare lite bättre denna gång.

DD1: 2 Mellby Jinx, 4 Castor the Star
DD2: 9 Mi Amore Bros, 5 Mercedes Hall

Häng med mig på helgens spel!
V75 Begsåker
https://www.atg.se/torsvikstobak/spel/221973_V75_2024-04-13_9_5
GS75 Hagmyren
https://www.atg.se/torsvikstobak/spel/221988_GS75_2024-04-14_17_4

 

UNIK SPÅRSTATISTIK INFÖR V75 BERGSÅKER!

Kanal75 / Alltomtrav

Bergsåker – en bana där invändiga utgångslägen bakom bilen lyckas bättre än normalt. Det är en etablerad sanning över medeldistans. Men stämmer det även när bilen släpper fältet på andra sidan? Inför lördagens V75® undersöker vi med hjälp av Travfakta om innerspåret är lika gynnsamt över kort- och lång distans.

2015 bytte Bergsåker startbil.
Något som högst tydligt förändrade förutsättningarna i loppen.
Med gamla bilen var segerprocenten 8 från både spår 1 och 2 över medeldistans, vilket är bland de absolut lägsta i landet.

Med den nya bilen ligger segerprocenten för samma startspår numera på 12 respektive 13, långt över snittet i och förmodligen högst i hela landet.

I takt med att det körs fler lopp med den nya bilen blir statistiken mer och mer tillförlitlig.
Här går vi igenom segerprocenten för varje startspår och kollar hur Bergsåker sticker ut från mängden.
Vi tittar även vi på ROI (Return On Investment), som visar den procentuella återbetalningen per startspår om man spelat en fast insats på alla hästar i alla lopp. Det ger en indikation på hur bra startspåren är i förhållande till spelarnas förväntningar. Hög ROI innebär att utgångsläget är underskattat och tvärtom. ROI över 100 innebär att det gett nettovinst spela startspåret i blindo över tidsperioden.

I samtliga tabeller nedan har vi räknat bort monté, kallblodslopp och spårtrappor för att få jämförbara förutsättningar.
All statistik gäller från 2016.

Segerprocent startspår
Medeldistans autostart
Bergsåker (ROI) – hela landet (ROI)
Spår 1: 12 (86) – 10 (66)
Spår 2: 13 (68) – 11 (69)
Spår 3: 13 (76) – 11 (68)
Spår 4: 12 (67) – 13 (78)
Spår 5: 13 (77) – 14 (88)
Spår 6: 8 (49) – 10 (74)
Spår 7: 8 (94) – 9 (68)
Spår 8: 8 (63) – 8 (69)
Spår 9: 5 (43) – 6 (54)
Spår 10: 9 (52) – 7 (60)
Spår 11: 7 (72) – 7 (70)
Spår 12: 4 (24) – 5 (58)

Underlaget innefattar 683 respektive 18 212 lopp och visar med all tydlighet hur mycket mer gynnsamma invändiga startspår är över medeldistans på Bergsåker.
Segerandelen för spår 1-3 går alla upp med två procentenheter och är i princip lika bra som spår 4-5 – som är de mest segerrika på alla landets övriga tusenmetersbanor.
Gällande ROI stiger det hela 20 procentenheter för spår 1, som är det mest överspelade framspåret generellt, men varit det näst bästa spelobjektet på Bergsåker.

Mindre effekt från andra sidan

Eftersom de flesta lopp i vardagstravet samt på V75 körs över 2 140 meter har vi fokuserat på det i tidigare artiklar.
Det ger det största underlaget och sålunda en bild som ligger närmare ”sanningen” jämfört med kort och lång distans.
Men lördagens omgång sticker ut med två lopp över 2 640 och ett över 1 640 meter, därför kan det vara värt att titta på förutsättningarna där också.

Är den positiva effekten av att inleda från de innersta spåren lika tydlig när bilen släpper fältet på bortre långsidan?

Segerprocent startspår
Kort distans autostart
Bergsåker (ROI) – hela landet (ROI)
Spår 1: 10 (71) – 10 (60)
Spår 2: 9 (47) – 12 (67)
Spår 3: 9 (74) – 11 (67)
Spår 4: 15 (68) – 15 (90)
Spår 5: 18 (136) – 15 (98)
Spår 6: 8 (76) – 10 (73)
Spår 7: 9 (66) – 8 (71)
Spår 8: 5 (61) – 6 (69)
Spår 9: 8 (96) – 6 (56)
Spår 10: 7 (60) – 6 (57)
Spår 11: 6 (72) – 6 (77)
Spår 12: 5 (64) – 4 (53)

Om vi börjar med att analysera resultaten för hela landet kan man konstatera att dominansen från de bästa spåren 4-5 är större här än över medeldistans, vilket också speglas i ROI som är klart högst.
Omvänt är spår 9, 10 och 12 de utgångslägen som ger minst tillbaka på varje spelad krona. Den allmänna ”visdomen” att man bör undvika att spela på hästar från bakspår över kort distans är alltså sann – med spår 11 som ständigt undantag – men gäller som sagt även över medeldistans.
Det fjärde mest överspelade startspåret är spår 1, vilket också är fallet över medeldistans. Här sjunker emellertid ROI (och snittoddset på vinnarna) vilket talar för att i spelarna ser innerspår som mer fördelaktigt över kort- jämfört med medeldistans.

Jämför man resultaten med Bergsåker får man först konstatera att underlaget bara består av 365 lopp, vilket är gör felmarginalen större och syns i att resultaten spretar en aning.
Att spår 5 är så överlägset övriga utgångslägen både gällande segerprocent och ROI är svårt att föreställa sig och resultaten borde jämna ut sig med mer data, men man kan med fog anta att det är det bästa utgångsläget och minst lika gynnsamt som på andra banor.
Om vi ska syna innerspåret specifikt ser man först att ROI är elva procentenheter högre jämfört med hela landet och således inte alls lika överspelat som det brukar vara.
Undersöker man segerprocenten i detalj är den 10,1 på Bergsåker mot 10,2 i hela landet. Skillnaden ligger alltså inte där utan i att vinnarna från innerspår på Bergsåker betalat högre odds, avrundat blir det i snitt sju gånger pengarna på vinnarna på Bergsåker mot sex gånger pengarna i hela landet.
Nu är som sagt underlaget bara 365 lopp vilket gör att resultaten fortfarande kan förändra sig en del innan man når ett säkrare statistiskt underlag.
Intressant är också att spår 2 och 3 visar lägre segerprocent och lägre sammanlagd ROI jämfört med övriga landet.
Det innebär att man alltså inte kan hävda att hästar med invändiga startspår gynnas generellt på samma sätt över sprinterdistans på Bergsåker som de gör över full distans.
Noterbart är även de markant förbättrade resultaten för spår 9. Det näst minst spelvärda utgångsläget generellt, har istället varit det när mest spelvärda på Bergsåker. Sannolikt är det också en anomali som lär sjunka med tiden, men även en indikation på att hästar därifrån har lättare att nå vinnande slaglägen vilket i så fall talar för att spår 1 och 2 de facto kommer iväg bättre än vanligt bakom bilen även över kort distans.

Då kikar vi på 2 640 meter som utgör två av lördagens avdelningar på V75.

Segerprocent startspår
Lång distans autostart
Bergsåker (ROI) – hela landet (ROI)

Spår 1: 9 (60) – 8 (53)
Spår 2: 15 (82) – 11 (69)
Spår 3: 13 (79) – 11 (76)
Spår 4: 11 (104) – 13 (87)
Spår 5: 12 (65) – 12 (86)
Spår 6: 8 (38) – 11 (66)
Spår 7: 10 (37) – 9 (63)
Spår 8: 9 (41) – 7 (63)
Spår 9: 7 (27) – 8 (54)
Spår 10: 11 (129) – 7 (67)
Spår 11: 3 (30) – 8 (69)
Spår 12: 4 (13) – 5 (60)

Vi börjar åter med att titta generellt och ser att segerprocenten är betydligt jämnare än över kort distans vilket naturligtvis är logiskt, ju längre distans desto mer betyder hästarnas kapacitet och desto mindre avgör startspåren vem som ska vinna.
Faktum är att hela skillnaden jamfört med sprinterdistans syns i spår 1-5 som tappar, till förmån för spår 6-12.
Tittar man på ROI är spår 4-5 fortfarande mest spelvärda, medan 1 och 9 ger lägst återbetalning. Segerprocenten visar också att spår 6 och 7 är bättre utgångslägen än innerspår över lång distans.

Gäller då samma devis på Bergsåker?
Det är svårt att svara på eftersom underlaget i detta fall krymper till 176 lopp och således blir ännu mindre pålitligt än över sprinterdistans.
Spår 2 är plötsligt bäst medan spår 10 ger högst ROI, två utfall som är långt från givna att stå sig över tid.
Klumpar man ihop resultaten för spår 1-3, som är extra gynnsamma över medeldistans, så blir det ändå en klar indikation på att dessa startspår är mer framgångsrika på Bergsåker än vanligt, även över lång distans.

Struntar man i slutresultaten och tittar enbart på spetskampen, vilket i detta fall innebär hästen som sitter i ledningen varvet kvar och innefattar samtliga distanser, så syns det också hur innerspåret gynnas generellt på Bergsåker.
I normalfallet ligger andelen hästar som når ledningen från innerspår på 12 procent. På Bergsåker är samma siffra 15 procent, vilket för övrigt är högst av alla startspår tillsammans med 3,4 och 5.

Summering:
Över medeldistans råder det inget tvivel om att invändiga startspår i allmänhet och innerspåret i synnerhet är extra gynnsamt på Bergsåker.
Över kort- och lång distans tycks effekten något mindre, även om det behövs mer data (fler körda lopp) för att dra några bestämda slutsatser.
Varför innerspåret skulle vara mindre gynnsamt när starten går på bortre långsidan kan man förstås spekulera i. En anledning kan vara att Bergsåker inte är en helt symmetrisk bana där sista kurvan har en radie på 84 meter, jämfört med 85 meter i svängen efter mål. Att snävare svängar kan vara fördelaktigt för hästar som startar långt in när det kombineras med ett längre anlopp är Bollnästravet ett annat exempel på.

Föregående artikelInför V75: ”Tror alltid på chans med honom”
Nästa artikelInför V75: Djuse och segermaskinerna

KOMMENTERA ARTIKELN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.