Överdomstolens beslut: 100 000 kronor i böter för Redén

44

överdomstolens beslut 100 000 kronor i böter för redén

På tisdagen har Svensk Travsports Överdomstol meddelat sitt beslut i ärendet kring hästen Propulsion. Överdomstolen fastställer Ansvars- och disciplinnämndens (STAD) beslut att döma Daniel Redén enligt det strikta tränaransvaret för att ha startat med en nervsnittad häst i strid mot antidopningsreglementet.
Överdomstolen ändrar STAD:s beslut och utdömer 100 000 kronor i böter för överträdelsen.

Överdomstolen skriver bland annat i beslutet…
…att man delar ST:s uppfattning att det funnits möjligheter för Redén att efter den 18 augusti 2015, genom kontakter med USTA, få upplysningar om att Propulsion var ”nerved”.
…att det har sålunda funnits möjligheter för Redén att införskaffa information om att Propulsion nervsnittats. Redén har därmed inte tillvaratagit varje tänkbar möjlighet att förhindra överträdelse av reglementet.
…att det är inte oskäligt att döma ut påföljd.
…att Propulsion har efter nervsnittningen startat vid 45 tillfällen i Sverige.
…att varje start är en överträdelse av gällande regler och utgör en förseelse, var för sig. Det kan inte komma i fråga, som ST anfört, att se samtliga starter/överträdelser som en (1) förseelse.
…att vid en strikt tillämning av påföljdsbestämmelserna skulle Redén dömas till böter för varje enskild start. En sådan tillämpning är orimlig. Bötesbeloppet skulle bli oskäligt högt.
…att mot denna bakgrund och med beaktande av ST:s passiva roll vid registreringen av Propulsion år 2015 samt att Redén år 2019 fick besked, att ST:s undersökning av hästen inte påvisade en nervsnittning, finns särskilda skäl att jämka bötesbeloppet nedåt till av ST yrkade 100 000 kronor.

Går inte att överklaga
Tisdagens beslut från Överdomstolen går inte att överklaga inom travets rättssystem och få ses som en slutpunkt (?) på turerna kring stjärntravaren Propulsion som blivit en riktig långbänk. Möjlighet finns förstås för Propulsions ägare att försöka få saken prövad i allmän domstol med skadeståndsanspråk.

Vinstpengar på 26,3 miljoner kronor
Söndagen 31 maj 2020 vann Propulsion Elitloppet i sitt femte försök. Två dagar senare kom chockbeskedet: Propulsion uppgavs vara nervsnittad i USA innan han köptes av Stall Zet och flyttades till Sverige och tränaren Daniel Redén.
I oktober 2020 fastslog Svensk Travsport att Propulsion är nervsnittad och hästen fråntogs därmed samtliga sina prestationer i Sverige från och med 2015. Totalt handlade det om vinstpengar på 26,3 miljoner kronor. Daniel Redén dömdes enligt det strikta tränaransvaret för att ha startat en nervsnittad häst. Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) beslutade samtidigt att befria Daniel Redén från någon påföljd.
Daniel Redén och juridiska ombudet Jesper Arvenberg överklagade domen till Överdomstolen och bestred fakturan på 26,3 miljoner kronor. Trots att Svensk Travsports Överdomstol inte hade avhandlat ärendet valde ST i september i fjol att börja kvitta skulden mot prispengar som stallets övriga hästar springer in.

Föregående artikelKanadas bäste klar för Elitloppet
Nästa artikelFem tippar V75 till Halmstad Lördag 23 april 2022

KOMMENTERA ARTIKELN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.