Travsporten i Almedalen

215

travsporten_almedalen

Svensk Travsports och ATG:s seminarium lockade omkring 60 åhörare till Visbytravet i tisdags.
På programmet stod spelpolitik och en paneldebatt om ungdomsarbetslöshet.
Representanter från ATG, Svensk Travsport och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har varit på plats i Visby sedan i måndags. Politikerveckan i Almedalen slår alla rekord med över 2 000 seminarier.
– Vi har träffat politiker, samarbetspartners och konkurrenter. Det har varit intensivt och värdefullt. Sedan är det glädjande att vi fått så bra genomslag med vårt eget seminarium och våra budskap. Sammanfattningsvis kan man säga att det är viktigt för oss att vara här, säger ATG:s vd Hasse Skarplöth.
Hasse Skarplöth inledde seminariet och redogjorde för ATG:s och den svenska trav- och galoppsportens syn på spelmarknaden. Skarplöth pekade på att ATG:s ensamrätt på spel på hästar idag alltmer saknar relevans. Verkligheten är att det råder hård konkurrens på spelmarknaden och trav- och galoppsportens eget bolag ATG är inte ensamma om att erbjuda spel på hästar. Men ATG är ensamma på den svenska spelmarknaden om att betala världens högsta spelskatt, och har begränsningar i hur spel får marknadsföras, vilka spel som får erbjudas kunderna och hur mycket som får betalas tillbaka till spelarna – begränsningar som ingen av de oreglerade konkurrenterna har.
– Kort sagt, det råder konkurrens på ojämlika villkor konstaterade Skarplöth, och menar att lösningen är att ge alla spelföretag möjlighet att få licenser för att arrangera spel på lika villkor, med samma skatt, samma marknadsföringsregler, och samma möjligheter att utveckla nya produkter.

Spelansvar på ett nytt sätt
Hasse Skarplöth presenterade också en idé om hur staten skulle kunna uppmuntra ett större mått av ansvar för spelmarknaden genom en proportionell skatt i förhållande till hur riskfyllt spelet är. Skarplöth jämförde spelmissbruk med alkoholmissbruk och sa att i riskhänseende är de hästspel ATG erbjuder att betrakta som ”folköl” medan många av de oreglerade aktörerna erbjuder snabba och mer riskfyllda spel som snarare är att betrakta som ”starksprit”. Men till skillnad från alkoholområdet är det på spelområdet betydligt hårdare beskattning av ”folkölet” medan ”starkspriten” i praktiken är skattebefriad. Här borde förutsättningarna vara de omvända tyckte Skarplöth.

Full fart på debatten
Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist öppnade paneldebatten mellan alliansen och den rödgröna oppositionens ungdomsförbund om ungdomsarbetslösheten genom att informera om travsportens jobbsatsningar där projektet ”Hästnära jobb” precis prisats av Arbetsförmedlingen genom ”Stafettpriset”. Hästsporten har stora möjligheter att skapa nya, riktiga jobb genom en skatteväxling och travsportens och HNS:s initiativ fick beröm av panelen.
Diskussionens vågor gick höga och det gick inte att ta miste på engagemanget i frågan. Flera av deltagarna efterlyste dock att också moderpartierna skulle visa ett större engagemang, och sa att det var bra att Svensk Travsport initierat debatten.
Linda Nordlund från Liberala ungdomsförbundet menade att unga 90-talister idag kräver att företag tar ett stort samhällsansvar. Att Svensk Travsport tar praktiska initiativ för att ge unga en ingång på arbetsmarknaden genom jobb inom travet ligger därför helt rätt i tiden konstaterade Nordlund. Hon menade också att organisationer och företag borde få större möjligheter att driva egna arbetsförmedlingar i konkurrens med Arbetsförmedlingen, och föreslog att Svensk Travsport borde starta en arbetsförmedling för trav- och galoppsporten.
Kanal 75