Flytten från Umåker en protest

209

flytten

Efter 18 år på banan sa han upp sina boxplatser i protest mot styrelsen i Västerbottens travsällskap.
Nu lämnar Krister Söderholm Umåker och flyttar till Boden.
– Det känns vemodigt men samtidigt blir det en utmaning, säger 60-årige Söderholm.
Det har varit en turbulent tid i travets Umeå under hösten. Anledningen är styrelsens beslut om att öppna upp för att sälja en del av stallarna på banan till privata köpare.
Ett stall är ute till försäljning och enligt en sjuårsplan kan ytterligare stall komma att säljas ut till privata intressenter.
Stallet travtränaren Krister Söderholm hyr berörs inte i ett första läge. Ändå valde han för en tid sedan att säga upp sina boxplatser.
I månadsskiftet januari-februari går flytten till Boden där han ska börja som privattränare åt hårdsatsande amatören Madelene Wikstén (Stall W.F.).
– De senaste åren har jag inte haft så många hästar i träning utan gått in för att köra lopp. Nu blir det att träna hästar igen. Stimulerande naturligtvis men samtidigt vemodigt. Om det inte varit det här läget på Umåker hade jag hellre stannat kvar, säger Krister Söderholm.
Även Jan Norberg, med 30 yrkesverksamma år på banan, umgås med planer om en flytt.
– Jag vill bara ha reda på anledningen till försäljningen, men det har jag inte fått. Jag hoppas innerligt att det kommer att bli bra för Umåker. Det är en fin bana med fantastiska träningsmöjligheter så jag hoppas att de reder ur det här på ett bra sätt, sa Janne Norberg till Kanal 75 i förra veckan.
Varken Jan Norberg eller Krister Söderholm kan tänka sig att hyra av privata intressenter, utan vill att travsällskapet fortsatt ska äga stallen på Umåker.
Röster har höjts mot besluten och en facebook-grupp har startats: ”Stoppa utförsäljningen av Umåkers stallbacke”.

”Flytten spel för galleriet”
Tomas Åström, travbanechef på Umåker tillika styrelsens ordförande, menar att han känt till Krister Söderholms flyttplaner en tid.
– Det är en spännande utmaning för Krister att få bli privattränare åt ett hårt satsande stall, så det är väl bara roligt för honom. Samtidigt har Krister haft det här på lut länge. Han var på väg före det blev de här uttalandena i lokaltidningen. Så det här tycker jag är ett spel för galleriet, säger Tomas Åström.
Enligt Åström håller banan på att rusta för ett tufft 2013 med bland annat sänkta tävlingsdagsersättningar.
– Så det tål att vi ser över alla poster på kostnadssidan och se var vi kan få lite mera intäkter. Vi jobbar för Umåkers bästa. Vi i styrelsen har tagit vårt ansvar att satsa hårt under flera års tid och vi inser vart vi ska och vi vet vad som måste skäras på för att nå dit.
Umåkersbasen ifrågasätter de negativa yttringarna till utförsäljningen av stall med att så få ur travsällskapet lyft fram sina invändningar när tid funnits.
– Vi hade ett höstmöte där vi hade en speciell fråga som bara handlade om stallförsäljning där vi förklarade vår ståndpunkt och allt bakomliggande. Det blev två eller tre röster mot det. Det blev inte ens så att stämman krävde en omröstning utan det blev en stor majoritet för styrelsen där, säger Tomas Åström.

”Ville ha omröstning”
Amatörtränaren Jenny Persson är något av en frontfigur för kritiken mot beslutet att sälja stall på Umåkers stallbacke. Hon står bakom facebook-gruppen och befann sig på mötet som icke medlem efter sitt val att gå ur travsällskapet för några år sedan.
Jenny Persson kommenterar det som hände på höstmötet så här:
– På höstmötet var det några medlemmar som gjorde sitt bästa för att argumentera för att en omröstning borde ske i så här stora frågor, men någon omröstning blev inte av. Styrelsen hänvisade bara till ett policydokument från 2009 som flera medlemmar å sin sida hävdat att dom inte sett. Dokumentet visades inte nu heller. Så hur man ens kan avgöra hur många som var för eller emot en stallförsäljning är för mig helt verklighetsfrämmande.

Mikael Wikner